ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

MY ACADEMY > HR ACADEMY > Workplace 4.0

ปี 2017: เป็นปีแรกที่ Gen Z จะเข้าสู่การทำงานด้วยมุมมองทางธุรกิจแนวใหม่ (Startups) ความต้องการแบบใหม่ และทำให้ช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่กว้างมากขึ้นด้วย
         การที่ Millenials ต้องทำงานร่วมกับ Gen Z อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความกดดันให้กับองค์กรในการเปลี่ยนแปลง, การให้รางวัล, ความยืดหยุ่นในการทำงาน และการกำหนดผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

5. เทคโนโลยี AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) ปฏิวัติการสรรหาและการฝึกอบรม
    1 ใน 4 ของพนักงาน Gen Z และ Millenials อยากให้องค์กรมีการใช้ VR ซึ่งคาดว่าการใช้ VR จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า
    เทคโนโลยี AR และ VR ช่วยปิด gap ด้านประสบการณ์สำหรับผู้หางาน และทำให้ในการฝึกอบรมพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยราคาที่ไม่แพง และไม่ยุ่งยากวุ่นวาย

6.สงคราม Talent ดุเดือดขึ้น จากภาวะ
   Talent มีอิสระมากขึ้น  และมีโอกาสในการเลือกงานมากขึ้น
พนักงานประจำ 76% จะมองหางานใหม่ หรือเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตนเอง 
   นายจ้าง 48% ไม่สามารถหาคนมาทำงานในตำแหน่งงานว่างได้ เนื่องจากขาดคนที่มีทักษะ และอัตราการลาออกที่สูง
   นายจ้าง 90% คาดว่าจะมีการแข่งขันด้าน Talent สูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย อเมริกาเหนือ และเอเชีย

องค์กรถูกผลักดันให้มุ่งเน้นวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรมากกว่าการลงทุนเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

7.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร เน้นไปที่การทำงานเป็นทีมมากกว่าการทำงานแบบคนเดียว
เทรนด์การจ้างงานแบบระยะสั้น (gig economy) เพิ่มมากขึ้นโดยเน้นการทำงานเป็นทีมที่ไม่คำนึงถึงสถานการณ์ อุตสาหกรรมหรือการเมืองในองค์กร

  • องค์กรต่างๆมีการปรับโครงสร้างด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพนักงาน millennial และ gen Z ที่เติบโตมากับการทำงานเป็นทีม และมีความคาดหวังที่เหมือนกันในการทำงาน
  • องค์กรพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีความไวต่อความผันผวนของตลาด


8.Workplace wellness, well-being ดึงดูด Talent
หลายปีที่ผ่านมาพนักงานมีความใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น องค์กรมีการใช้โปรแกรมสุขภาพเพื่อลดการขาดงานให้น้อยลง ดึงดูด Talent และช่วยลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาล

องค์กรตระหนักว่าความเครียดในการทำงานเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มากที่สุดที่พนักงานต้องเผชิญ ดังนั้นองค์กรได้ลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและมีเอื้อต่อสุขภาพทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

9.องค์กรสร้างสรรค์…ผลประโยชน์พนักงาน
Fair compensation เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพนักงานทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ และทุกชาติ ปัจจุบันผลประโยชน์ที่สำคัญสำหรับพนักงานมี 2 อย่าง คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน และประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีด้านการศึกษา และการให้พนักงานสามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษา องค์กรควรมีการปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ของพนักงานเป็นด้านอื่นๆได้โดยพิจารณาตามช่วงเวลา และตามเทรนด์

10.การแต่งกายในที่ทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นทางการ
การเพิ่มขึ้นของพนักงานรุ่นใหม่ๆ และการที่พนักงานสามารถทำงานแบบไร้พรมแดนได้มากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่ทำงานจะมีความไม่เป็นทางการมากขึ้น

50% กล่าวว่า พนักงานสวมใส่เสื้อผ้าเป็นทางการมาทำงานน้อยลงกว่า 5 ปีก่อน และพนักงานเกือบ 1 ใน 3 ชอบที่จะแต่งตัวมาทำงานด้วยชุดทำงานแบบไม่เป็นทางการ

Cr. Forbes
Editor. Warisa

10 เทรนด์ การทำงานแบบโลกยุค 4.0

หลายปีที่ผ่านมา…ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและธุรกิจเน้นทางด้าน 

การพัฒนา Talent
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดผู้สมัครงาน และผู้มองหางาน
การบริหารค่าตอบแทน การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
การขาดทักษะและภาวะผู้นำ
การเพิ่มขึ้นของ gen Z และความต้องการพนักงาน

เทรนด์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการสรรหา การรักษาพนักงาน การฝึกอบรม และโครงสร้างพนักงานในอนาคต

…….แล้วถ้าเป็นทางด้าน Workplace Trends ล่ะ ในมุมมองของคุณ คุณคิดว่ามีด้านใดบ้าง?

10 ทิศทาง Workplace ในอนาคต

1. สร้างประสบการณ์ผู้สมัครงาน และพนักงาน

…ผู้มองหางานเกือบ 60% มีประสบการณ์การสมัครงานที่ไม่ดีนัก และ 72% ได้มีการแชร์ประสบการณ์ทำงานลักษณะออนไลน์ให้นายจ้างพิจารณา

เมื่อนายจ้างไม่ได้มีการอัพเดทสถานะการสมัครงาน ผู้สมัครงานจะหมดกำลังใจในการสมัครงานตำแหน่งอื่นๆในองค์กรนั้นอีกต่อไป ทำให้องค์กรสูญเสีย talent  และผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจทำให้ผู้สมัครคนอื่น ไม่มาสมัครงานกับองค์กรนั้นได้

การรักษาพนักงาน และ Engagement เป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆของ HR เนื่องจาก talent มีทางเลือกมากมายในการที่จะเข้าร่วมงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เนื่องจาก Talent สามารถสร้าง productivity ทำให้องค์กรเติบโต

… HR 83% กล่าวว่า ประสบการณ์ของพนักงานมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการให้ความสำคัญกับประสบการณ์พนักงาน  HR 56% จะใช้การฝึกอบรม, 51% ใช้การปิด gap ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการทำงาน, 47% จะให้รางวัลเพิ่มมากขึ้น

2.ผสมผสานพนักงานเพิ่มขึ้น
ปีก่อน เทรนด์หลักจะเป็นลักษณะการจ้างงานแบบระยะสั้น (gig economy) ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานโลก และสร้างความหลากหลายในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานประจำและพนักงาน Freelance
…องค์กร 93% สร้างทีมงานแบบผสมที่ประกอบด้วยพนักงาน freelance และพนักงานประจำในการทำโปรเจคร่วมกัน และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แรงงาน 40% จะอยู่ในรูปแบบของพนักงาน  freelance
ช่วยให้องค์กรสามารถจ้างงานเฉพาะเวลาที่ต้องการ มีผลปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ และผลประโยชน์ของพนักงานลง

พนักงาน Freelance สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องนั่งทำงานที่องค์กร ความสามารถบริหารจัดการแบบไร้พรมแดนกำลังจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญในระดับโลก

3.พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
พนักงานรุ่นใหม่มักไม่อดทน ไม่อยากที่จะใช้เวลารอทั้งปีเพื่อที่จะรู้ว่าพวกเขามีจุดแข็ง หรือสิ่งที่ต้องพัฒนาด้านใดบ้าง

พนักงาน 1 ใน 4 รู้สึกว่าการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปีไม่ได้ช่วยพัฒนาการทำงานเลย

…การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีกำลังจะล้าสมัย?
คุณจะได้ทราบว่า ปัจจุบันนี้….. Gen Zs และ Millennials ได้รับ Feedback รายวัน (19%), รายสัปดาห์ (24%) หรือได้รับ Feedback อย่างสม่ำเสมอ (23%)

       2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก "GE" และ "Adobe" ยกเลิกการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี เปลี่ยนเป็นการให้ Feedback อย่างสม่ำเสมอแทน
        Adobe สร้างระบบ Check In ที่สามารถตั้งความคาดหวังในงานได้รายปี แต่สามารถให้ feedback ได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานทั้งโดยสมัครใจ และไม่สมัครใจลดลง 2%
        GE สร้าง Touchpoints ที่มีการพัฒนารายวัน เน้นที่ผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ ส่งผลให้สามารถเพิ่ม productivity ในปีที่ผ่านมา

4.Millenials ทำงานร่วมกับ Gen Z
2017: Gen Z จะก้าวสู่วัยทำงาน ขณะที่ 1ใน 3 ของ Millenials อยู่ในระดับผู้บริหาร อุตสาหกรรมหรือการเมืองในองค์กร

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company