BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

Thailand - Thanes Noommhan - Post Today

““จบวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่มาทำงานด้านสื่อสารมวลชน” “จบโรงแรม แต่ทำงานโฆษณา” “จบรัฐศาสตร์ แต่ต้องมาทำร้านอาหาร หางานไม่ได้มาหลายปีก็เลยต้องทำใจ” “จบบริหาร แต่ต้องเป็นแม่ครัวโต๊ะจีนในโรงแรม เพราะได้ค่าจ้างสูงกว่างานที่ตรงกว่า เสียงสะท้อนหลากหลายซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป กลายเป็นข้อสังเกตสำคัญในชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบใหม่ในบางสาขาวิชาต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้....  จากที่ได้ไปทำงานเรื่องนี้ในหลายพื้นที่ พบว่า เด็กไทยมีความรู้เรื่องการเรียนกับการทำงานน้อยมาก เพราะการผลิตบัณฑิตมากเกินไปในขณะที่งานมีจำกัด มีการแย่งงานกันแน่นอน ....เราบังคับมหาวิทยาลัยไม่ได้ หลายแห่งจึงยังผลิตนักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งไม่ต้องลงทุนด้านต่างๆ มาก เหมือนสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เรียนสายสังคมศาสตร์จึงควรเลือกสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/report/418945

Visualize Coach Solutions

(TH) เรียนจบมาแต่ ทำงานไม่ตรงสาย …ไม่ใช่เรื่องแปลก - MONEY HUB
การเรียนจบออกมาแล้ว ทำงานไม่ตรงสาย เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้
ถ้าไม่นับสายอาชีพเฉพาะทางที่ต้องการใบอนุญาตพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์สาขาต่าง ๆ วิศวกร หรือสถาปนิก อาชีพอื่น ๆ นั้นบอกได้เลยว่ามีคนจำนวนมากที่ทำงานไปคนละทิศคนละทางกับสายที่เรียนมา ผลสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าบุคคลทั่วไปร้อยละ 73 ทำงานไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่เรียนในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น สำหรับหลายคนที่เรียนจบแล้วกำลังหางานทำหรือกำลังคิดจะเปลี่ยนงานไม่ต้องกังวลไป หากคุณกำลังจะทำงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะหากพิจารณาถึงความเป็นจริง การทำงานตรงสาขาที่เรียนต่างหากที่เป็นเรื่องหาได้ยาก

สาเหตุหลัก ๆ ของการทำงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมามีอยู่ 2อย่างด้วยกัน คือ เมื่อได้ลองทำงานแล้วกลับพบว่าไม่ใช่งานที่ตนเองต้องการ จึงเปลี่ยนงานไปในด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากกว่า และอย่างที่ 2 คือ เมื่อเรียนจบแล้วไม่สามารถหางานที่ตรงกับสาขาที่เรียนมาได้

ไม่ว่าจะทำงานตรงสายหรือไม่ตรงสาย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบส่วนบุคคล การเลือกอาชีพควรเป็นการเลือกที่พิจารณาถึงปัจจัยของแต่ละปัจเจกบุคคล อะไรคือเป้าหมายในการทำงาน เมื่อทำงานแล้วเป็นอย่างไร หรือแม้แต่ความสามารถของเรามีมากพอหรือเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆหรือไม่ มีคำถามมากมายที่ควรถามตัวเองให้ชัดเจน เพราะงานที่น่าพอใจไม่ได้หมายถึงงานที่ตรงกับสายที่เรียนมา แต่เป็นงานที่เราสามารถทำมันได้อย่างไม่อึดอัด ที่สำคัญที่สุดต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ เมื่อมีความสุข งานนั้นแหละก็คืองานที่เหมาะกับคุณ

อ่านต่อที่... https://moneyhub.in.th/article/work-and-study/

ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany