ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

VisualNote101 Program Outline

GRAPHIC RECORDING

GRAPHIC FACILITATION

Visual Thinking had been talking for while that it is the capability for today working and learning. What is it really look like? Today the meaning become clearer when people faced with the ambiguity atmosphere that some might say that we are living in the VUCA. The change of everything is fast and the change curve is exponential curve than ever.  The economic, political and the most important is our INFORMATION – COMMUNICATION – TRANSPORTATION. This all factors making overwhelming of information to people; we don’t have enough time to think because people think for use through all the media. Visual Thinking is the way to raise your cognitive thinking to be stronger and sharper when you see larger of information. This is not talent but all TALENT PEOPLE having it. You can learn how to be a visual thinker and it will boost your thinking capability to be more powerful.

(c) 2014-2017 Copyrights BVC Asia

Panit Thanya deliver a Graphic Facilitation Session for OCSC HR Staff since 2013

THE FUNDAMENTALS OF THE VISUAL CONVERSATIONS:

This workshop will teach you to using  a Visuals Facilitation Techniques With group along with a processes & facilitation Methods.  It offers an overview of how visuals can enhance group facilitation processes and methods such as World Cafe, Open Circle, Appreciative Inquiry, and other methods, including interactive drawing methods that can be used to break the ice or open up thinking about an issue in a non-verbal manner. This workshop is part lecture, part conversation and a short hands on experience.

Are you the kind of person who loves working with groups, who is interested in finding new ways to apply your listening and recording skills, and who learns best from doing and reflecting? Are you intrigued about the role of visuals in our group interactions and learning, especially in the context of whole systems change methods such as The World Cafe, Appreciative Inquiry and Open Space? This workshop is designed for a group of people to play and learn together  to develop your their practice in graphic recording and facilitation in the context of group processes. Graphic recording & facilitation at its most basic is capturing what is happening in a group or presentation. 

Level 2: GraphicRecorder Certificate

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

Visual Brain Practice 40 Hrs.

THE 4 DIFFERENT LEVELS OF GRAPHICAL VISUALIZATION SKILLS & SOLUTIONS

Maybe you're not much of a Visual Note Sketcher but you take a lot of jot down note, and are interested in making them more meaningful and interesting, you want to make the meaning because there are VUCA worlds today. To draw is easy for everyone but to draw and making people admire your art is making many people worry. You're afraid your drawings are too crude. For you, it's important to stress that VisualNotes do not require drawing ability of any kind. Essentially they're about transforming ideas into visual communication; structuring thoughts and giving hierarchy to concepts can be completed with strictly text and a few lines.

Speed-Complete  the 28 Tri-Geos
Visual Bran practice Weekly

Download Here

GRAPHIC FACILITATION PIONEER

GRAPHICrecorder

Practice & and Get Certify

Visual NOTEtaking Practice 20 Hrs. / 10 Notes

Click to Open our Facebook, Like us and get the password to open the PDF file provided
Strategic Visulization and Facilitation in 2016
DTAC and Panit Thanya work closely to Empower Thai people to Think Visually. Think differently with design

GRAPHIC NOTE TAKING

As a daily-life note taking.
Use I-P-O template to
Systemize your Visual Brain

Download Here

Level 1: VisualNOTEtaker Certificate

4 Levels of Graphic Visualization

Graphic recording or graphic note is the reflective listening that transform information in to picture. The graphic recorder involves capturing people's ideas and expressions in to TEXT, IMAGES, with in the right STRUCTURE in limited TIME. (BVC SONAARTIST©  MODEL).

Most of the people are visual people so it is a perfect tool for bridging the world of visual thinking and the world cafe, for it help illustrate how we as people are connected, learn, unlearn and relearn to make
meaning together and to grow each other.

Get certified your Graphic Facilitate Capability

DTAC Facebook with Panit Thanya พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ Graphic Recording and Live Facilitation Classroom

South East Asia

GRAPHIC MEETING

Because Visual Communication is POWER

So... more trusted partner are work with us to

empowering their message in to Visual

and Communicate in a way of a Great Company Do!

Give a Like! to  BVC A.Panit Thanya in DTAC Facebook

Community of Graphic Facilitator

VisualNOTEtaker

Graphic Facilitation is the use of large scale imagery to lead groups
and individuals towards a goal. The method is used in various
processes such as meetings, seminars, workshops and conferences. This visual process is conducted by a Graphic Facilitator.

Speed-Complete  the 35 Circles
Visual Bran practice Weekly

Download Here

Like us on Facebook and Get password to open the Input-Process-Output template

BusinessVisualizeCompany

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้

BVC ASIA , SE Asia PIONEER
GRAPHIC FACILITATION
SOLUTIONS THAT, APPLYING
GRAPHICAL PROCESS IN TO MULTIPLE SERVICES OF BUSINESS & ORGANIZATION DEVELOPMENT SOLUTIONS.


More information about Graphic Facilitation
TH (Thailand) Bangkok >> 338 Rama 4., Bangrak, 10500 Tel. 08-0603-6000
KH (Cambodia) Phnom Penh  >> B35, La Seine St., Koh Pich, 12301 Tel. 012 223 384

TRUSTED CLIENTS WHO VALUE THE  VISUALIZATION