ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

Development and Training Budget Friendly. With Best-in-Class quality

Right Scope and Intervention
of consultancy services

Best in class Training Program

Best in class Training Program

BVC ASIA 6 Dimensions of our Business Consulting Philosophy

Right Scope and Intervention
of consultancy services

  1. Training Program/Scope - Training program and visual applications developed with high quality andhas applied to the development of appropriate, accurate and sufficient to the extent necessary.  
  2. Development & Training Budget Friendly - Do not let the budget issues to limit the opportunities to develop yourself and your people. The lacking of knowledge and skill of "you" and "organization" also need to bind to each other.
  3. Learner Time Reimbursement  - All of our participants are eligible to learn a lifetime membership in the BVC Asia. Get the opportunity to participate in social learning both local and regional events, to be held on an annually basis.
  4. Training Infrastructure and Delivery  -  We're more than just a business training. We are always trying to improve ourselves is to become a partner of Asian Business. At the same time, we try to be a mentor for the working people to create effective work by all. Happy to be working together to invent something new and fun challenge. All for one and one for all, we delivery the effectiveness through people so they can do better for themselves, their organization and their country where they live.
  5. Evaluation/Metrics - We operate all development and consulting services, with our main priority that has to be to look for the obvious metrics. Starting of any project by setting clear and tangible results is high important. Selecting BVC ASIA as a provider and developer of your people and organizational is a way to create value for your growth and sustainability.
  6. Human Resources Partnership. Cooperation between consultant – organizations – human resources and people is important. This radical factor for making change perfectly. Requires the cooperation of all stakeholders. We work with you as partners to the business and personnel advisor of you.  All of our customers chosen us with our ongoing partnerships where we focus on results and lasting change.

BVC ASIA is a consulting company for business development and people development focused on creating Productivity through "Visualization" which is the main engine of the company. The company was born from the collaboration of consultants in Asia by them those have same goals is to create a higher performance company with the work environment that everyone has the desire to work for their higer purpose.

We visualize your business insights

About Us

OUR MISSION

TO IMPROVE YOUR BUSINESS' PERFORMANCE AND PROVIDE A SUCCESSFUL BUSINESS STRATEGY.

We strive to help business owners develop a solid foundation and business strategy so they can be successful. We will work to improve sales, productivity, organization, company culture, leadership and employee relations.

Development and Training Budget Friendly. With Best-in-Class quality